links

Voor onze e-learning met begeleiding:

Nederlands-online.nl

De Woordenlijst Nederlandse Taal (‘Het Groene Boekje’) geeft de officiële spelling aan.

De Woordenlijst bevat een ‘Leidraad’ (130 pagina’s) die de regels beschrijft, waarbij wel enige taalkundige kennis wordt verondersteld. Bovendien worden gevallen behandeld die in het dagelijks taalgebruik erg weinig voorkomen. Voor het aanleren van de spellingregels kun je daarom beter een goede didactische bewerking gebruiken, in de vorm van een leerboek, of meer eigentijds: professionele e-learning.

De Woordenlijst is vooral bedoeld als naslagwerk. Je kunt de volledige woordenlijst (in de laatste versie) gratis raadplegen: woordenlijst.org

Het is dus zeker niet de spellingscontrole bij tekstverwerking die bepalend is voor de spelling, maar de Woordenlijst.