auteur

Ronald Zwiers, docent Nederlands, met een eerstegraads (de hoogste) onderwijsbevoegdheid Nederlandse taal en letterkunde (Universiteit van Amsterdam), voor projecten samenwerkend met eveneens gekwalificeerde en ervaren collega’s.

Hij heeft vele jaren ervaring als docent en ontwikkelaar van cursussen en modules Nederlands als eerste en tweede taal aan een pabo in Rotterdam, mede in een veeljarig landelijk samenwerkingsverband. Hij heeft geparticipeerd in projecten van Cito en Universiteit van Tilburg voor de constructie van taaltoetsen en een project van Universiteit van Amsterdam voor de ontwikkeling en afname van taalassessments.

Begin jaren ’90 startte hij (na een opleiding informatica) met eigen courseware als onderdeel van het onderwijsaanbod.

Hij heeft zomercursussen ontwikkeld voor aankomende studenten pabo en die gedurende acht jaar georganiseerd (en heeft daarin ook veel zelf lesgegeven). Extra ondersteuning via internet bleek daarbij voor een groot deel van de deelnemers zeer welkom.

Hij heeft taaltoetsen ontwikkeld voor diverse hbo-opleidingen en voor de nascholing van leraren basisonderwijs. Daarnaast heeft hij gewerkt aan deskundigheidsbevordering taalvaardigheid voor vakdocenten hbo.

Van 2011 tot 2014 was hij bestuurslid van het Nederlands/Vlaams Platform Taalbeleid Hoger Onderwijs (een initiatief van docenten in het hoger onderwijs, financieel gesteund door o.a. de Nederlandse Taalunie).

Van 2007 tot 2013 was hij achtereenvolgens lid en voorzitter van een examencommissie van een pabo.

Ronald Zwiers, taaltraining en -coaching, e-learning en -testing

KvK: 200420022